Order Sol - Historia

Nie wiesz nic o swojej postaci, a może jeszcze takiej nie posiadasz? W tym dziale poznasz historię postaci oraz znajdziesz różne materiały video/poradniki, które ci pomogą w rozwoju.

Moderatorzy: ModTeam, Junior Admin

ODPOWIEDZ
Fuji

Order Sol - Historia

Post autor: Fuji »

Obrazek
Order Sol
Dokładnych danych o tej wersji Sol'a nie ma, ze względu na fakt, że GG Slash nie uraczył nas Story Mode.
Za to dane personalne są takie same jak tu.

Ciekawostki:
Jedyne co wiadomo to to, że jest to alternatywna wersja Sol'a. Jest to Sol, zza czasów, kiedy jeszcze razem z Ky'em Kiske należał do Sacred Order of Holy Knights podczas Wielkiej Wojny. W ten sposób wyglądał i walczył zanim odszedł z zakonu przywłaszczając sobie jego obecny znak firmowy, czyli miecz Fireseal. Po tym, jak Sol odszedł, Ky wyruszył za nim, aby odzyskać skradziony miecz.

Dzięki ukazaniu Sola w tej wersji, mamy możliwość ujrzenia jego prawdziwej postaci Gear'a, podczas gry wykonuje swój najsilniejszy Overdrive "Dragon Install" bez pomocy Fireseal'a (Sol zdejmuje wtedy opaskę utrzymującą jego prawdziwą moc Gear'a i objawia się jako istota o demonicznych (lub jak kto woli - smoczych, skrzydłach). To jest właśnie powód, dla którego Sol odchodząc z zakonu wziął ze sobą miecz Fireseal. Najprościej mówiąc chciał kontrolować swoją moc gear'a oraz żywioł ognia nie musząc każdorazowo zdejmować opaski (ujawniając swoją prawdziwą postać).

Zobacz także:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sol_Badguy#Holy_Order_Sol


za Tlumaczenie Dziekujemy Epicowi
Ostatnio zmieniony 01-01-1970, 01:00 przez Fuji, łącznie zmieniany 1 raz.
Order-Solen
Użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: 14-03-2011, 12:01

To o Order-Solu z wikipedii

Post autor: Order-Solen »

Order-Sol (聖騎士団ソル, Seikishidan Soru ? ) to alternatywny w przeszłości wersja oryginalnej postaci, która go ubranego w szaty podobne do noszonych przez Ky Kiske . Sol was indeed a part of the Sacred Order of the Holy Knights, this is a take on what Sol looked like during that time and how he fought before beginning to use his now-trademark sword , Fireseal (or "Fuuenken"). Sol był rzeczywiście część Sacred Order of Holy Knights, to jest się na co Sol wyglądał w tym czasie i jak walczył przed rozpoczęciem używania jego znaku towarowego teraz- miecz , Fireseal (lub "Fuuenken"). This form also shows a glimpse of Sol's true Gear form (where he sports a pair of demonic wings and a tail) when performing the original version (without the aid of Fuuenken) of his Overdrive move, Dragon Install. Formularz ten pokazuje również dostrzec prawdziwą formą Sol Gear (gdzie sport parę demonicznych skrzydeł i ogona) w czasie wykonywania wersji oryginalnej (bez pomocy Fuuenken) jego Overdrive przenieść, Dragon Install. His EX Instant Kill is "All Guns Blazing". Jego EX Instant Kill "All Guns Blazing". It's technically the original Instant Kill of Sol Badguy from the original Guilty Gear . Jest to technicznie oryginalny Instant Kill Sol Badguy z oryginalnego Guilty Gear .

Order-Sol uses a different attack system than the other characters, though similar to the attack charge system from Guilty Gear . Postanowienie-Sol stosuje inny system ataku niż inne znaki, choć podobny do systemu za atak z Guilty Gear. He uses a Charge meter with 3 levels. Używa metr Charge z 3 poziomów. By pressing half-circle back along with Dust (quarter-circle back as of Accent Core), Order-Sol will begin charging his meter. Naciskając półkolem z powrotem wraz z Dust (ćwierć koła z tyłu Accent Core), Order-Sol rozpocznie ładowania jego metr. At each level, all of his command techniques gain extra strength or new properties. Na każdym poziomie, wszystkie jego techniki polecenia zyskujemy dodatkową siłę lub nowe właściwości. He also possesses an attack that can be used while he is charging, similar in appearance to a Burst, providing knockback and a small amount of damage, which ends the charge. On także ma atak, który może być stosowany, podczas gdy on jest ładowana, podobny z wyglądu do Burst, odrzucenie dostarczanie i niewielką ilość szkód, które kończy się opłaty. His moves seem like prototypes of his former moves, but with extremely different looks and effect, like the Bandit Revolver Prototype and his Gun Blaze. Jego ruchy wydają się prototypy z jego byłych ruchów, ale z bardzo różnych i wygląda podobnie jak Bandit Revolver Prototype i jego broń Blaze. The Dragon Install also changes from an ability that augments Sol's strength and speed into a special move of its own. Dragon Install zmienia się także możliwość, że zwiększa siłę i szybkość Sol w specjalny ruch własny. It can only be done in level 3 of the Charge Meter, and when performed, can be linked to Sekkai, which is a combo move done like the Deadly Rave by Geese Howard . Może to się odbywać tylko w poziomie 3 Charge Meter, a gdy wykonane, może być związane z Sekkai, który jest combo przenieść zrobić jak Deadly Rave przez Gęsi Howard . Sekkai can only be linked after the Dragon Install's Stagger, but can do tremendous damage. Sekkai może być powiązane wyłącznie po Stagger Dragon Install, ale może zrobić ogromne szkody. When the full move is performed - which requires precise timing on all parts of a 10-hit combo - Sol transforms into his true Gear form for the finishing blow. Kiedy cały ruch odbywa się - co wymaga dokładnego czasu na wszystkich częściach 10-hit combo - Sol przekształca się w jego prawdziwej postaci Gear na mecie cios. If the dust button is pressed at the right moment at the end of the 10-hit combo Sol unleashes an 11th hit One hit kill which is similar to Sol Badguy's "Napalm Death" . Jeśli przycisk jest wciśnięty pyłu w odpowiednim momencie na końcu 10-hit combo Sol uwalnia 11 hit Jeden strzał zabija która jest podobna do Sol Badguy's "Napalm Death". Also, his Tyrant Rave 'Omega' (different from the 'Beta' version of the common Sol) changes effect with the Charge Meter. Ponadto, jego Tyrant Rave "Omega" (różni się od "beta" wersję wspólnego Sol) wpływ zmian z ładowania Meter.
Awatar użytkownika
mg1987
Support
Posty: 753
Rejestracja: 18-11-2009, 09:16
Ogrywam: Jestem otwarty na propozycje

Re: Order Sol - Historia

Post autor: mg1987 »

Order-Solen,
http://en.wikipedia.org/wiki/Sol_Badguy#Order-Sol + translator = FAIL
ODPOWIEDZ

Wróć do „Select Your Character”