lip
23
2006
0

ePSXeCutor – frontend do emulatora ePSXe i jego obsługa

Jako że pojawiły się pytania o ten jakże przydatny programik postanowiłem nieco przybliżyć jego obsługę :)Przede wszystkim co to w ogóle jest ePSXeCutor? Jest to tzw. frontend (nakładka) na emulator ePSXe, ułatwiająca jego konfigurację i uruchamianie. Umożliwia posiadanie wielu różnych konfiguracji emulatora (np. do grania online i offline) a następnie uruchamianie ich jednym (no w sumie dwoma :P ) kliknięciem myszki, bez zbędnego grzebania w opcjach emulatora. Można nawet mieć (jak ja) osobną konfigurację dla każdej gry, co w połączeniu z pewną sztuczką (o tym potem) umożliwia bezposrednie uruchomienie wybranej gry bez włączania nawet samego okna emulatora.

Sam programik można pobrać tutaj (plik .zip, ~200 kB).

Po ściągnięciu rozpakowujemy pliki znajdujące się w archiwum do katalogu z emulatorem (tam, gdzie mamy plik epsxe.exe).

Uruchamiamy program ePSXeCutor.exe. Po pierwszym uruchomieniu okno powinno wyglądać tak:

U mnie po konfiguracji wygląda tak:

Teraz wypadałoby utworzyć jakiś konfig :) Wybieramy menu Configurations->New ePSXe configuration (lub klikamy przycisk New – pierwszy z lewej). Ukaże nam się takie okienko:

Wypełniamy odpowiednie pola:
Name of the configuration: [tu wpisujemy nazwę naszego konfiga i jest to w sumie jedyne wymagane pole]
Bitmap file: [tu podajemy ścieżkę do obrazka, jaki będzie oznaczał nasz konfig]
Comment: [tutaj możemy wpisać dłuższy opis]
’Quickstart’ game ID: [tutaj można podać ID danej gry – aktualnie nieistotne]

Po wypełnieniu pól klikamy na przycisk Configure ePSXe i przechodzimy do konfiguracji emulatora dla danej gry.

Na pierwszej zakładce (Plugins) wybieramy z jakich pluginów będzie korzystał emulator:

(zawartość listy może być różna, zależy ona od pluginów jakie mamy w naszym emu).

Mamy do wyboru cztery przyciski:
Activate – powoduje zaznaczenie plugina jako aktywny
Configure – wywołuje okienko konfiguracji danego plugina (nie wszystkie je mają)
Test – testowanie plugina (także nie w każdym pluginie)
About – informacje o danym pluginie (j.w.)

Wybieramy odpowiednie pluginy, i przyciskiem Configure konfigurujemy każdy odpowiednio [do gry online pluginy powinny być powybierane tak jak na obrazku powyżej, przy czym konfiguracja plugina graficznego (Pete’s DX6 D3D Driver 1.67 – jedyny, który należy konfigurować) powinna wyglądać następująco:

z naciskiem na opcję FPS Limit: 60].

Następnie przechodzimy na zakładkę Memcards:

i w polu Memcard 1 podajemy ścieżkę (lub wyszukujemy klikając na przycisk ) do odpowiedniej karty pamięci.

Dalej przechodzimy na zakładkę Options, gdzie ustawiamy konfigurację samego emulatora:

W polu BIOS oczywiście należy podać poprawną ścieżkę do odpowiedniego biosu (plik o nazwie SCPH1001.BIN – w przypadku emulatora ściągniętego z Honmaru znajduje się on w podkatalogu bios katalogu emulatora).
Pozostaje jeszcze tylko kliknąć na przycisk Start ePSXe for pad configuring, co spowoduje uruchomienie samego emulatora w celu ustawienia kontrolera. Po uruchomieniu emulatora wybieramy Config->Game Pad->Pad 1 i ustawiamy klawisze według uznania. Typ pada (pole w prawym górnym rogu) wybieramy Digital Only, a w grupie Rumble (po prawej stronie) wszystkie opcje ustawiamy na None. Drugiego pada nie ustawiamy.

Zakładka Cheats nas nie interesuje.

W końcu klikamy na Close, potem OK i nasz konfig jest gotowy :) (gdyby ikonka konfiga nie była widoczna należy powiększyć okno programu)

——————————————————-Dodatkowe funkcje programu:

1. Możliwość tworzenia grup konfigów

Klikamy prawym klawiszem na polu przy napisie All configurations i wybieramy opcję New group. W okienku:

wpisujemy nazwę grupy (i ewentualnie możemy wybrać jej ikonę) i klikamy OK.
Następnie wybrane konfigurację „przeciągamy” myszką do wybranej grupy i gotowe :)

2. Import/eksport konfigów

Aby wyeksportować dany konfig zaznaczamy go, a następnie wybieramy Tools->Export configuration.
Konfig zostanie zapisany do pliku z rozszerzeniem .reg.
Aby zaimportować konfig wybieramy Tools->Import configuration, a następnie wskazujemy plik, który chcemy zaimportować.
Poza tym można także wyeksportować wszystkie konfigi do jednego pliku używając opcji Tools->Export all ePSXeCutor settings.

3. Automatyczne uruchamianie wybranej gry bez wyświetlania okna emulatora

Możliwe jest takie ustawienie konfiga, aby po kliknięciu zamiast okna emulatora automatycznie startowała wybrana gra (jednak wymaga to posiadania gry w formie obrazu płyty na dysku twardym).
Aby to osiągnąć należy włączyć ustawienia dla danego konfigu (klikamy prawym na konfigu i wybieramy Quick configure), przejść na zakładkę Options i w polu Cmd line znajdującym się na dole okna wpisać następujący tekst:

-f -loadbin „sciezka do obrazu”

gdzie „sciezka do obrazu” to ścieżka do obrazu ( :P ) płyty na dysku (najczęściej plik z rozszerzeniem .bin, .iso lub .img). Dodatkowo odznaczamy pole Start ePSXe GUI. Klikamy na OK i gotowe :) Teraz po dwukrotnym kliknięciu na dany konfig automatycznie wystartuje wybrana gra.

4. Tworzenie skrótów do konfigów

Jest to można powiedzieć dodatkowe rozwinięcie poprzedniego punktu. Zaznaczamy wybrany konfig, klikamy prawym klawiszem i wybieramy Create desktop config link. Spowoduje to utworzenie na Pulpicie skrótu, po którego dwukrotnym kliknięciu zostanie uruchomiony ePSXeCutor od razu z wybranym konfigiem. Oznacza to, że w połączeniu z poprzednim punktem automatycznie zostanie uruchomiona wybrana gra. Skrót taki można oczywiście przenieść z Pulpitu w dowolne miejsce.

komentarze na forum